Aseellisille ryhmille avattava mahdollisuus päästä pois terrorismilistalta

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen esittää Al Qaidan jäsenille luodun oikeusasiamiesmenettelyn laajentamista.”Rauhanneuvotteluissa on usein kyse siitä, että terroristeiksikin luokiteltuja tahoja halutaan mukaan poliittiseen prosessiin. Tällöin kysymys poispääsystä terrorismilistalta tulee ajankohtaiseksi. Menettely on vielä liian hankala ja sattumanvarainen mikä saattaa olennaisesti vaikeuttaa rauhanneuvotteluja”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen puhui alkuviikosta New Yorkissa YK:n turvallisuusneuvoston pakotejärjestelmiä käsittelevässä kokouksessa. Suomen YK-edustusto oli yksi tilaisuuden järjestäjistä.

”Al Qaidan jäsenille on luotu oikeusasiamiesjärjestelmä. Sen avulla terroristiksi listattu henkilö voi päästä pois listalta, jos pystyy osoittamaan syyttömyytensä tai irtautumisensa terrorismista. Sama mahdollisuus pitäisi antaa ryhmille, jotka haluavat luopua väkivallasta ja tulla osaksi poliittista järjestelmää”, Pentikäinen totesi New Yorkissa.

Rauha ja rauhanrakennus ovat Kirkon Ulkomaanavun työn keskeisiä teemoja järjestön strategian mukaan. Rauhantyötä tehdään muun muassa Somaliassa.

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen edustaa uskopohjaisia järjestöjä YK:n kehitysohjelman UNDP:n alaisessa kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavassa komiteassa. Kirkon Ulkomaanapu on yhden maailman suurimman avustusjärjestöjen verkoston, ACT-allianssin, jäsen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. 040 531 3514