Antti Pentikäinen on kutsuttu YK:n kehitysohjelman alaiseen kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavaan komiteaan

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäistä on pyydetty edustamaan uskopohjaisia järjestöjä YK:n kehitysohjelman UNDP:n alaiseen kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavaan komiteaan. Kirkon Ulkomaanapu on yhden maailman suurimman avustusjärjestöjen verkoston, ACT-allianssin, jäsen.UNDP:n alainen neuvova komitea on perustettu vuonna 2000. Sen päätehtävä on ollut muodostaa muodollinen dialogi-mekanismi kansalaisyhteiskunnan ja UNDP:n ylemmän johdon välille.

Komitean tehtävänä on toimia strategisena neuvonantajainstituutiona ja välittää kansalaisyhteiskunnan ajatuksia UNDP:n ylemmälle johdolle. Välitystehtävässään komitea antaa UNDP:n johdolle palautetta poliittisista ja strategisista linjauksista.

”UNDP on erittäin iso toimija, mutta sen yhteistyössä uskonnollisten yhteisöjen kanssa on kehitettävää. Tavoitteeni on auttaa UNDP:tä tässä, mutta myös laajemmin järjestön toiminnan tehostamisessa”, Pentikäinen kuvailee uutta rooliaan.

Komiteaan on kutsuttu entistä enemmän kansalaisyhteiskunnan toimijoita, joilla on läheistä tuntumaa globaaleihin kehityskeskusteluihin ja kehityksen tulevaisuuden näkymiin. Erityisenä haasteena komitealle tulee olemaan vuoden 2015 jälkeinen aika, jolloin YK: n vuosituhattavoitteiden määräaika on umpeutunut.

UNDP on kutsunut komiteaan myös uskopohjaisten järjestöjen edustajan, koska kehityskysymykset ovat hyvin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri toimijoita koskettava aihe.

Komiteassa on 15 jäsentä, jotka tapaavat New Yorkissa kerran vuodessa. Seuraava kokous on keväällä 2013.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh: 040 531 3514
Tiedottaja Eeva Suhonen, puh: 0400 103 286