Antti Pentikäinen Euroopan kirkollisten avustusjärjestöjen johtoon

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen on valittu Euroopan kirkollisten avustusjärjestöjen yhteistyöjärjestön Aprodevin puheenjohtajaksi. Aprodev koostuu 17 järjestöstä, joiden avustustyön määrä ylittää 700 miljoonaa euroa vuodessa.

”Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksen onnistumiseksi on tehtävä edelleen paljon työtä. Näyttää siltä, ettei moni EU:n jäsenvaltiokaan ole ymmärtänyt miten vakava tilanne on”, Pentikäinen kertoo Aprodevin keskeisistä haasteista.
 
Ilmastonmuutoksen lisäksi Pentikäinen aikoo kiinnittää huomiota myös EU:n ja Israelin yhteistyön tiivistämiseen.

”EU:n tulee edellyttää kaikilta Lähi-idän mailta, niin Syyrialta kuin Israeliltakin, samaa ihmisoikeuksien kunnioittamista yhteistyön syventämisen ehtona.”

Lisäksi Pentikäinen haluaa tehtävässään painottaa humanitaaristen järjestöjen riippumattomuuteen ja työntekijöiden turvallisuuteen liittyviä näkökohtia, joiden osalta viime vuodet ovat olleet erityisen vaikeita.

Aprodevin vuosikokous pidettiin Pariisissa 2. – 3. kesäkuuta. Pentikäinen jatkaa tehtävän ohella Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajana.

Lisätietoja:
Antti Pentikäinen,puh. 040 5313 514 tai antti.pentikainen@kirkonulkomaanapu.fi