Aids ylläpitää köyhyyttä ja syrjäytymistä

Tällä on musertavat seuraukset maiden kehitykselle, kun monissa maissa merkittävä osa työikäisestä väestöstä menetetään taudille. Sairastuneiden ja kuolleiden lisäksi aids rampauttaa tulevaa sukupolvea, sillä aidsin takia orvoiksi jääneitä on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa yli 12 miljoonaa.

Lähes kaksi kolmasosaa maailman hiv-positiivisista elää Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, kuten myös kolme neljäsosaa kaikista hiv-tartunnan saaneista naisista. "Voi kuvitella miten Afrikan kehitysmahdollisuuksiin vaikuttaa se, että suuri osa työikäisistä aikuisista on sairaana ja työkyvyttömänä tai jopa kuolee", toteaa Nina Suomalainen, Kirkon Ulkomaanavun kehityspolitiikan koordinaattori. "Naisten asema näissä yhteiskunnissa on erityisen haavoittuva. Heidän on usein lähes mahdotonta suojautua tartunnalta oikeuksien puutteen ja köyhyyden tai konfliktien aiheuttamien ongelmien vuoksi."

YK:n äskettäisessä raportissa todetaan hiv-tartuntojen määrän olevan vielä nouseva. Hivin/aidsin sekä malarian ja tuberkuloosin leviämisen hidastaminen on yksi YK:n vuonna 2000 sovituista vuosituhattavoitteista. Myös Suomi on sitoutunut toimimaan hiv/aids-tartuntojen vähentämiseksi, tartunnan saaneiden hoidon järjestämiseksi ja heidän ihmisoikeuksiensa turvaamiseksi. Kirkon Ulkomaanapu toivoo, että Suomi osallistuisi tavanomaisen aidsin vastaisen hankerahoituksen lisäksi myös maailmanlaajuisen hiv/aidsin, malarian ja tuberkuloosin vastaisen rahaston toimintaan. 40 prosenttia rahaston varoista käytetään aidsin vastaiseen toimintaan, niistä merkittävä osa Afrikan alueella.

Myös Kirkon Ulkomaanapu tukee useiden hankkeidensa kautta kehitysmaiden hiv/aidsin kanssa eläviä ihmisiä. Ohjelmilla rakennetaan koteja ja annetaan aineellista apua kaikkein köyhimmille ja haavoittuvimmille, pyritään poistamaan sairastuneiden stigmaa ja avustamaan aidsin takia orvoiksi jääneitä. Työtä tehdään myös tietoisuuden lisäämiseksi erityisesti nuorten ja kyläkätilöiden parissa.

Tämänvuotisella adventtikeräyksellään Kirkon Ulkomaanapu kerää varoja etiopialaisten lasten elämän edellytysten parantamiseen. Etiopiassa on lähes neljä miljoonaa orpoa, joista aidsin takia orvoksi jääneitä on yli 700 000. Hiv-positiivisia lapsia arvioidaan Etiopiassa olevan jopa 200 000. Etiopian lisäksi Kirkon Ulkomaanapu tekee aidsin vastaista työtä pitkäaikaisissa kehitysohjelmissa ja pakolaisohjelmissa muun muassa Ugandassa, Ruandassa, Zimbabwessa ja Sambiassa.

Lisätietoja Kirkon Ulkomaanavussa antavat:
Nina Suomalainen, kehityspolitiikan koordinaattori, puh. 09-1802 482 tai 040-519 1599
Saara Ojanen, kehitysyhteistyön suunnittelija, puh. 09-1802 441 tai 050-344 8834
Marianne Heikkilä, apulaistoiminnanjohtaja, puh. 09-1802 293 tai 040-501 3567