Ministeri Lindström tutustuu maahanmuuttajien kotouttamisen toimijoihin Yhdysvalloissa – matka suunniteltu yhteistyössä Ulkomaanavun kanssa

Työministeri Jari Lindström vierailee Yhdysvalloissa 14.–20.5.2017 tutustuakseen maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista edistäviin järjestöihin, projekteihin, yrityksiin, yhteisöihin ja viranomaiskäytäntöihin. Matka on suunniteltu yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Ministeri Lindström tapaa matkallaan myös Yhdysvaltain hallinnon edustajia ja tutustuu yhteisövaikuttajiin, kuten uskonnollisiin johtajiin, jotka työskentelevät radikalisaation ennaltaehkäisyn sekä rauhanomaisen rinnakkaiselon edistämisen parissa.

Matkan tavoite on tutustua kotouttamisen ja työllistämisen toimintatapoihin sekä etsiä malleja ja näkökulmia viranomais- ja järjestöyhteistyön kehittämiseksi myös Suomessa.

Vierailu on ensimmäinen suomalaisen työministerin matka Yhdysvaltoihin työ- ja elinkeinoministeriön perustamisen eli vuoden 2008 jälkeen. Matka on toteutettu yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston kanssa. Vierailukohteet ovat esimerkkejä tahoista, jotka ovat tarjonneet malleja Kirkon Ulkomaanavu kansainvälisen ja kotimaisen työn kehittämiseksi.

Asiantuntijoita, hallinnon edustajia ja uskonnollisia vaikuttajia

Vierailu alkaa Yhdysvaltain pääkaupungista Washington DC:stä, missä delegaatio tapaa maahanmuuttajien työllistymisestä vastaavia liittovaltion hallinnon edustajia. Delegaatio vierailee myös Brookings Institutionissa tutustumassa tutkimuskeskuksen Cities and Refugees: The European Response -tutkimushankkeeseen. Tutkimushanke pureutuu kaupunkien rooliin pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Washingtonin tutustumiskohteisiin lukeutuu myös Shoulder to Shoulder -kampanja, joka tukee uskonnollisten yhteisöjen välistä yhteistyötä. Kampanja syntyi syyskuun 11. iskujen jälkeen muslimiyhteisöön kohdistuneen vihapuheen yleistyttyä. Vihapuheen vastatoimena kristityt, juutalaiset ja muslimiyhteisöt muodostivat yhteisen rintaman puolustaakseen uskontojen rauhanomaista yhteiseloa. Vuonna 2016 Kirkon Ulkomaanapu aloitti Shoulder to Shoulder -työn jalkauttamisen Suomessa.

Valtuuskunta vierailee lisäksi Virginian moskeijassa, joka on Yhdysvaltain kolmanneksi suurin moskeija. Vierailun pääteemat keskittyvät uskonnollisten yhteisöjen sisällä tehdyn radikaalin ajattelun ennaltaehkäisevään työhön sekä yhteisöjen rooliin kotouttamisen, koulutuksen, hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämisessä.

Chicagossa ministeri tapaa pormestarin toimistolle kuuluvan Office of the New Americans -toimintayksikön edustajia. Delegaatio vierailee Eli’s Cheesecake -ravintolassa, jonka työvoimasta 15 prosenttia koostuu pakolaisista, ja tutustuu turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen erikoistuneeseen RefugeeOne-järjestöön. Järjestön verkosto koostuu noin 400 vapaaehtoisesta, jotka tukevat tulokkaita esimerkiksi työn ja asunnon löytämisessä sekä kielen omaksumisessa.

Chicagossa toimivan Council of Religious Leaders of Metropolitan Chicago -neuvoston tapaamisessa ministeri kuulee uskonnollisten johtajien roolista uskontojen välisen yhteistyön vahvistamisessa. Neuvosto on esimerkki työstä, jota Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston tukee niin Suomessa kuin maailmalla. Kirkon Ulkomaanapu toimii Rauhanverkoston sihteeristönä.

Ministerin mukana Yhdysvaltoihin matkustavat sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio ja työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen. Ministeriöstä mukaan lähtevät myös ministeri erityisavustaja ja virkamiessihteeri Sakari Puisto ja Akseli Koskela sekä viestintäasiantuntija Jenni Hakala.

Kirkon Ulkomaanavun asiantuntijat matkalla ovat Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden Rauhanverkoston päällikkö Mahdi Abdile, Rauhanverkoston johtaja Mohamed Elsanousi, Ulkomaanavun Yhdysvaltain toimiston johtaja Matthew Costello, projektikoordinaattori Milla Perukangas ja viestintäkoordinaattori Anna Tervahartiala.

Kirkon Ulkomaanavulla keskeinen rooli

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut työ- ja elinkeinoministeriötä vierailukohteiden valinnassa ja ohjelman laatimisessa. Vierailun suunnittelu aloitettiin syksyllä 2016, ja matka on jatkumoa vuonna 2015 toteutettuun Yhdysvaltain-matkaan, jolloin delegaatio koostui sisäministeriön sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista.

Washington DC:n ja Chicagon vierailukohteet ovat esimerkkejä toimijoista, jotka ovat tarjonneet malleja Kirkon Ulkomaanavun kotimaiseen ja kansainvälisen työn kehittämiseen. Kirkon Ulkomaanapu käynnisti syksyllä 2016 Reach Out -hankkeen, joka työskentelee radikalisaation ennaltaehkäisyn parissa ja tarjoaa tukea niille, joita väkivaltainen radikalisaatio on koskettanut. Ulkomaanapu on myös jalkauttanut Shoulder to Shoulder -työtä Suomeen.

Reach Out- ja Shoulder to Shoulder -työtä toteutetaan läheisessä yhteistyössä Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston kanssa. Rauhanverkosto edistää uskontojen välistä rauhantyötä, dialogia sekä konfliktinratkaisua.

Medialle

Kirkon Ulkomaanavun edustajat ovat tavoitettavissa matkan aikana. Kirkon Ulkomaanapuun liittyviä haastattelupyyntöjä koordinoi Anna Tervahartiala, anna.tervahartiala(a)kua.fi, +358 40 647 2660
(tai +358 50 366 4248).

Ministeri Lindström on matkan aikana suomalaisten toimittajien tavattavissa. Lisätietoja saa Jenni Hakalalta, jenni.hakala(a)tem.fi

Matkan kulkua voi seurata Twitterissä hashtägillä #jarppaUSA sekä tileiltä @Ulkomaanapu @FCA_Global ja @peacemakersnetw

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori (Reach Out) Milla Perukangas, Kirkon Ulkomaanapu, p. +358 40 660 1990
Rauhanverkoston päällikkö Mahdi Abdile, Kirkon Ulkomaanapu, p. +358 50 442 3292
Viestintäkoordinaattori Anna Tervahartiala, Kirkon Ulkomaanapu, p. +358 40 647 2660

Viestintäasiantuntija Jenni Hakala, TEM, p. +358 50 386 9942

 

Lisätietoja

Brookings Institution
Cities and Refugees

Shoulder to Shoulder Campaign
Virginia Mosque / ADAMS Center
Council of Religious Leaders of Metropolitan Chicago

RefugeeOne
Eli’s Cheesecake

Kirkon Ulkomaanapu
Reach Out
Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto