Syyrialaisten toivo perustuu koulutukseen ja paikallisten toimijoiden apuun

Kuva: IOCC

Syyrian sodan alkamisesta on kohta kuusi vuotta ja arviolta 13,5 miljoonaa ihmistä on avun tarpeessa Syyriassa. Määrä on yli kaksi ja puoli kertaa Suomen väkiluku. Jos heidän toivonsa katoaa, on Syyrian jälleenrakennus vaikeaa.

Kansainvälinen yhteisö käsittelee humanitaarista kriisiä 24.1 kansainvälisessä avustuskokouksessa Helsingissä. YK julkaisee silloin suunnitelmansa humanitaarisesta avusta ja Syyrian pakolaisten auttamisesta. Koulutukseen panostaminen on tässä yhteydessä erittäin tärkeää.

Syyrialaisten lasten ja nuorten koulutus ei voi odottaa konfliktin loppumista; sitä että osapuolet saavat aikaiseksi rauhan ja syyrialaiset jälleenrakennuksen käyntiin. 40 prosenttia kouluikäisistä lapsista ei pääse tänäkään talvena kouluun, ja mitä pidempään he odottavat, sitä vaikeampi on aloittaa uudestaan – ellei mahdotonta.

Kirkon Ulkomaanapu tukee jo lasten ja nuorten koulunkäyntiä Syyriassa. Koululaiset saavat muun muassa tukiopetusta ja opettajat koulutusta, jonka avulla opintoja pystytään jatkamaan vuosienkin tauon jälkeen. Jordaniassa Ulkomaanapu tukee syyrialaisnuorten koulutusta ja toimeentuloa sekä antaa heille psykososiaalista tukea. Myös ruoka-apua on jaettu Aleppossa. Yli 50 000 on hyötynyt työstämme Syyriassa ja Jordaniassa.

Syyrian naapurimaissa on kuitenkin lähes viisi miljoonaa tuesta riippuvaista. Vuosi sitten Lontoon konferenssissa lahjoittajat lupasivat 6,1 miljardia dollaria vuosille 2017–2020, mutta tähän mennessä varoja on kerätty vasta 607,9 miljoonaa dollaria.

Kansainväliset järjestöt ovat arvioineet lupausten toteutumista tuoreessa Stand and Deliver -raportissa, jonka tekoon Kirkon Ulkomaanapu on osallistunut. Raportin voi ladata tästä.

stand-and-deliverVarat mahdollistaisivat vakaissa oloissa talouden elvyttämisen, työpaikkojen luomisen sekä koulutuksen ja terveyspalvelujen tukemisen. Ilman näitä pitkän tähtäimen panostuksia kokonaisen sukupolven tulevaisuus on uhattuna.

Syyriassa paikallisia yhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä on otettava mukaan humanitaarisen työn suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja onnistumisen arviointiin. Heillä on kaupungeista ja kylistä ruohonjuuritason tuntemus sodan aiheuttamista jännitteistä. Paikallisten toimijoiden rooli on rauhan kannalta ratkaiseva, sillä syyrialaisten luottamus maan hallitukseen ja kansainväliseen yhteisöön on olematon.

Syyrialaisilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja toimeentuloon. Se vaatii tukea opettajien kouluttamiselle, ammatillisen koulutuksen lisäämiselle sekä työlupien myöntämiselle pakolaisia vastaanottavissa maissa. Hankkeiden toteuttaminen vaatii vastuun siirtämistä paikallisille toimijoille ja osapuolten kunnioitusta avustustyötä kohtaan, jotta apu pääsee perille.