Järjestöt: Perheenyhdistämistä ei saa vaikeuttaa entisestään

Hallituksen uusi lakiluonnos asettaa kaksilapsisen perheen perheenyhdistämisen ehdoksi 2600 euron kuukausitulot nettona, mikä tekee siitä lähes mahdotonta. Suomen on pidettävä kiinni pakolaisten oikeudesta perhe-elämään: allekirjoita vetoomus!

Perheenkokoajan pitäisi tienata kuukausittain nettona 2 600 euroa voidakseen tuoda Suomeen esimerkiksi puolison ja kaksi lasta. Yli puolet suomalaisista tienaa tätä vähemmän. Kansainvälistä suojelua saaneet työllistyvät usein matalapalkka-aloille, jolloin toimeentuloedellytys tekee perheenyhdistämisen käytännössä mahdottomaksi.

Toimeentuloedellytysten tiukentaminen koskettaa myös Suomen kansalaisia. Jos ei tienaa tarpeeksi, ei saa luokseen Suomeen perhettään, jolla on EU:n ulkopuolisen maan kansalaisuus. Tämä asettaisi monet perheet eriarvoiseen asemaan: joillakin Suomen kansalaisilla olisi mahdollisuus ihmisoikeussopimusten takaamaan yhteiseen perhe-elämään, toisilla ei.

Perheenyhdistämisten vaikeuttaminen on jyrkässä ristiriidassa hallituksen tavoitteleman tehokkaan kotouttamisen kanssa, sillä perheestä erossa eläminen on onnistuneen kotoutumisen suurimpia esteitä. Suomessa asuvat perheenkokoajat eivät pysty keskittymään kieliopintoihin tai työnhakuun, kun heillä on jatkuva huoli perheestään.

Perheenyhdistämisen ehtoja on kiristetty viimeksi vuosina 2010 ja 2012. Jo nämä muutokset ovat tehneet perheenyhdistämisen erittäin vaikeaksi. Nyt ehtoja ollaan kiristämässä uudestaan ilman, että aiempien kiristysten vaikutuksia on edes arvioitu.

Lakiluonnoksessa todetaan muutosten olevan välttämättömiä, jotta Suomi ei näyttäytyisi poikkeuksellisen houkuttelevana maana turvapaikanhakijoille. Tilastojen valossa Suomeen ei kuitenkaan nykyiselläänkään tule Euroopan unionin mittakaavassa poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita. Maailmanlaajuinen pakolaistilanne sitä vastoin on poikkeuksellinen.

Allekirjoita järjestöjen vetoomus: Suomen ja Euroopan unionin on kannettava vastuunsa pakolaiskriisistä ihmisarvoa kunnioittaen.
https://www.amnesty.fi/vetoomukset/aitia-ikava-perheenyhdistamista-ei-saa-vaikeuttaa-entisestaan/

vetoomus