500 000 euroa Kongon hätäapuun

Varoilla tuetaan sodasta kärsimään joutuneiden ihmisten ruuan tuotantoa, kunnostetaan vedenottopaikkoja ja parannetaan terveyspalveluita.

Avustusohjelmaa toteutetaan Pohjois-Kivussa ja Koillisessa provinssissa, missä suurin osa maan sisäisistä pakolaisista elää. Kirkon Ulkomaanapu on tukenut Kongossa humanitaarisen avun ohjelmaa vuodesta 2005. Alueella työskentelee Kirkon Ulkomaanavun lähettämänä projektityöntekijä Anna Muinonen.

– Maaseudulla lasten aliravitsemus on ruokintakeskusten avulla saatu vähenemään ja oheistoimintona perheille on annettu terveys-, hygienia- ja ravitsemusvalistusta, sekä apua vihannesviljelyn aloittamiseen, Anna Muinonen kertoo.

Kongon yleinen turvallisuustilanne on parantunut ja osa pakolaisista on päässyt muuttamaan takaisin kotiseuduilleen. Anna Muinonen kertoo kuitenkin, että kylien ympärille levittäytyneet aseistetut joukot terrorisoivat edelleen paikallista väestöä ryöstelyllään.

– Humanitaarinen tilanne on hälyttävä erityisesti alueilla, joille ei ole tieyhteyttä ja jonne avustusten kuljettaminen on siksi vaikeaa. Monin paikoin ei olla edes päästy tekemään tilanne- ja tarvearviointia. Aliravitsemus ja etenkin äiti- ja lapsikuolleisuus näillä alueilla on hälyttävä.

Kongossa on edelleen yli miljoona ihmistä evakossa Afrikan "ensimmäiseksi maailmansodaksi" kutsutun, vuosina 1998 – 2002 käydyn sodan jäljiltä. Konflikti on vaatinut arviolta 3 – 4 miljoonan ihmisen hengen. Uhrit ovat menehtyneet pääasiassa tavallisiin sairauksiin hoidon puutteen vuoksi.

Hätäavun lisäksi KUA toteuttaa samalla alueella kehitysyhteistyöohjelma, jolla tuetaan raiskattujen naisten kuntoutusta ja sopeutumista yhteisöön. Ulkoministeriö tukee myös tätä hanketta.

Lisätiedot:
Kirkon Ulkomaanapu, humanitaarisen avun suunnittelija Merja Luukkanen, (09) 1802 513, 0400- 583 386
Tiedottaja Maija Sankari, (09) 1802 295, 040-729 7340