Video muutoksen välineenä – Kirkon Ulkomaanapu testaa uusia menetelmiä opettajien koulutukseen Eritreassa

Opettajat ovat tutkitusti laadukkaan opetuksen keskiössä, ja panostus opettajien osaamiseen tuottaa tehokkaimmin parempia oppimistuloksia. Kirkon Ulkomaanavun koulutusasiantuntijat ovat kehittäneet Eritrean koulutusviranomaisten kanssa maan opettajakoulutusta vuodesta 2015 alkaen. Tavoite on, että opettajilla olisi paremmat valmiudet tarjota laadukasta opetusta. Maaliskuussa 2016 opettajankouluttajia Eritrean kahdesta opettajankoulutuslaitoksesta osallistui kuukauden kestävälle toimintatutkimusta käsitelleelle kurssille.

 • Paulos, Tadesse, Tesfa-Mariam ja Werede ideoivat ensimmäistä luovaa projektiaan. Kuva: Paulina Tervo.

  Kuva 1/10
 • Kurssilaiset oppivat viestimään tutkimustuloksia kuvallisen tarinankerronnan kautta. Kuva: Meira Valtonen.

  Kuva 2/10
 • Asmaran opettajankoulutuslaitoksen nimikyltti. Kuva: Paulina Tervo.

  Kuva 3/10
 • Katri, yksi kurssin kouluttajista, näyttää Zakille, miten kamera toimii. Kuva: Paulina Tervo.

  Kuva 4/10
 • Kurssilaiset harjoittelevat rajausta ja kuvan asettelua. Kuva: Paulina Tervo.

  Kuva 5/10
 • Paulos ja Lewi oppivat editointia kouluttaja Paulinan avustuksella. Kuva: Meira Valtonen.

  Kuva 6/10
 • Valot, kamera, käy! Kurssin osallistujat harjoittelevat haastattelutekniikoita. Kuva: Paulina Tervo.

  Kuva 7/10
 • Natnael harjoittelee videokuvaamista Asmaran opettajankoulutuslaitoksessa. Kuva: Paulina Tervo.

  Kuva 8/10
 • Lewi, Werede ja Fanuel ottavat kameran käytön haltuun. Kuva: Paulina Tervo.

  Kuva 9/10
 • Kurssin osallistujat ja kouluttajat sekä mukaan kutsutut opettajankouluttajat katsovat kurssilla tehtyjä elokuvia. Kuva: Meira Valtonen.

  Kuva 10/10

Toimintatutkimus on tutkimuksen suuntaus, jolla pyritään kehittämään tutkinnan kohteena olevaa organisaatiota. Tässä tapauksessa siis pyritään kehittämään koulutusjärjestelmää eri tasoilla yksittäisistä luokkahuoneista korkeakouluihin ja aina koulutuspolitiikkaan saakka.

Photo: Meira Valtonen

Kurssilaiset oppivat viestimään tutkimustuloksia kuvallisen tarinankerronnan kautta.

Kurssin osallistujat harjoittelivat audiovisuaalisten tutkimustyökalujen, kuten valokuvauksen, videokuvauksen ja äänitteiden käyttöä. Näillä tutkimusmenetelmillä voidaan kerätä tietoa Eritrean koulujärjestelmää vaivaavista moninaisista haasteista, kuten opettajien alhaisesta motivaatiosta, suuresta koulunkäynnin keskeyttämisasteesta kaupunkien ulkopuolella ja sukupuolten epätasa-arvosta.

5_Katri and Zaki looking at the camera_1024 Photo: Paulina Tervo.

Katri, yksi kurssin kouluttajista, näyttää Zakille, miten kamera toimii.

”Koulutus merkitsee meille kaikille todella paljon. Koulutuksessa on kyse lapsistamme, perheistämme ja maastamme, ja voimme käyttää taitojamme muuttaaksemme toisten elämän. Voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin ja urasuunnitelmiin kertomalla hyviä tarinoita ja käyttämällä teknologiaa oikealla tavalla hyväksemme.” –Zacharias, kurssin osallistuja.

 

6_Tadesse behind the lens_1024 Photo: Paulina Tervo

Kurssin osallistujat harjoittelevat rajausta ja kuvan asettelua.

”En koskaan ajatellut tutkimusta muuten kuin kirjoitetussa muodossa. Olin hyvin utelias, kun kuulin tästä koulutuksesta. Käyttämällä audiovisuaalisia välineitä voi lähettää yleisölle vahvan viestin ja koskettaa heitä tavalla, johon kirjoitetulla tekstillä ei pysty.” –Paulos, kurssin osallistuja.

4_2nd workshop_4_1024 Photo: Paulina Tervo.

Paulos ja Lewi oppivat editointi kouluttaja Paulinan avustuksella.

Kurssilla oli sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia, joissa kurssin osallistujat keräsivät aineistoa omista luokistaan, kouluistaan, opettajankoulutuslaitoksista ja yhteisöistä.

7_filming in the art room_1024 Photo: Paulina Tervo.

Valot, kamera, käy! Kurssin osallistujat harjoittelevat haastattelutekniikoita.

Ensimmäisen kurssikerran jälkeen osallistujilla oli kolme viikkoa aikaa kerätä aineistoa. Toisella kurssikerralla he kävivät läpi ja analysoivat keräämäänsä aineistoa, työstivät oman tarinansa rakennetta ja editoivat materiaaliaan lyhyiksi kertomuksiksi. Lopuksi he suunnittelivat yhdessä miten materiaalia voisi jakaa yhteisöille, opettajille ja tärkeille päättäjille.

10_2nd workshop_8_1024 Photo: Meira Valtonen.

Viimeisenä päivänä kurssin osallistujat ja kouluttajat sekä mukaan kutsutut opettajankouluttajat katsovat kurssilla tehtyjä elokuvia.

Seuraavien kuukausien aikana kurssilla kuvatut elokuvat viimeistellään ja ne toimivat lähtökohtana keskustelulle siitä, miten koulutuksen laatua voitaisiin Eritreassa yhteisvoimin kehittää.

Kuvat: Paulina Tervo ja Meira Valtonen