Kun koulu jatkuu, elämä jatkuu

Anjuna, 12, on päässyt takaisin kouluun viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Hän on tyytyväinen, ettei jää jälkeen opinnoissa. Koulunkäynti tuo lasten päivään turvallisen arkirutiinin, joka auttaa toipumaan katastrofista. Kun lapset ovat turvallisesti koulussa, vanhemmille vapautuu aikaa käydä töissä ja rakentaa elämää uudelleen. Ulkomaanavun rakentamissa väliaikaisissa koulutiloissa opiskelee nyt noin 20 000 lasta.

 • Seitsemättä luokkaa käyvän Anjunan lempiaineet ovat matematiikka ja englanti, jota hän puhuukin todella hyvin. Anjunan koulu, Viswa Niketan -yläkoulu Tripuersworissa Kathmandun alueella on yksi 77 koulusta, joihin Kirkon Ulkomaanapu on rakentanut väliaikaisia koulutiloja.

  Kuva 1/10
 • Koulut Nepalin maanjäristysalueilla tuhoutuivat käyttökelvottomiksi. Vähän aikaa sitten näytti tältä: koulurakennusta purettiin Svayambunathin apinatemppelin kupeessa Kathmandussa. Liitutaulun purku oli vielä tekemättä. Tälle koululle Ulkomaanapu rakensi kaksi väliaikaista koulurakennusta.

  Kuva 2/10
 • Malli väliaikaisiin koulurakennuksiin tuli Nepalin hallitukselta. Toteutusta hiottiin ennen rakentamista Ulkomaanavun arkkitehdin Pasi Aaltosen johdolla. Koska useat kouluista sijaitsevat hyvin syrjäisillä alueilla vuoristossa, ainoa keino kuljettaa rakennusmateriaalit oli käyttää kantajia. Jo suunnittelussa täytyi ottaa huomioon, että rakennusmateriaaleja piti pystyä kantamaan ihmisvoimin.

  Kuva 3/10
 • Baneshwarin koulutilat nousevat. Rakennusten rungot ovat bambua. Väliaikaiset koulutilat on suunniteltu niin, että uusia maanjäristyksiä pelkäävät nepalilaiset uskaltavat olla niissä ja lapset käydä koulua.

  Kuva 4/10
 • Padmodayan koulun pihalla rakennetaan tilapäistä koulurakennusta, ja samalla opetus on jo aloitettu sen luokissa.

  Kuva 5/10
 • Kouluille on rakennettu tarpeen mukaan myös käymälät ja käsienpesupaikat.

  Kuva 6/10
 • Paikalliset taiteilijat ovat koristelleet osan tilapäisistä koulurakennuksista.

  Kuva 7/10
 • Maanvyörymät tekevät liikkumisesta vaikeaa ja vaarallista. Tämä maanvyörymä Gorkhassa on todennaköisesti jälkijäristyksen aiheuttama.

  Kuva 8/10
 • "Oh God, please stop Earthquakes." Talon seinään spreijattu teksti Kathmandussa kertoo väsymyksestä toistuviin jälkijäristyksiin.

  Kuva 9/10
 • Padmodayan yläasteella Kathmandussa opiskellaan bambumattoseinien suojassa. Ulkomaanapu on myös toimittanut kouluille esiopetus- ja opetusmateriaaleja sekä liikuntavälineitä.

  Kuva 10/10

Kirkon Ulkomaanavun nopea ja tehokas toiminta on saanut Nepalissa huomiota. Suurin osa väliaikaisista koulutiloista oli pystyssä jo kaksi kuukautta maanjäristyksen jälkeen. Koulutilojen toteutusta pidetään niin hyvänä, että muut maanjäristyksessä yhä toipuvassa maassa toimivat avustusjärjestöt ovat pyytäneet Ulkomaanavulta tukea ja ohjeistusta väliaikaisten koulutilojen rakentamiseen.

Yhtä tärkeää kuin turvallinen koulutila on psykososiaalinen tuki järistyksen kokeneille. Kirkon Ulkomaanapu on myös aloittanut psykososiaalisen tuen antamisen kouluissa. Työtä tehdään yhteistyössä nepalilaisen, psykososiaaliseen tukeen erikoistuneen järjestön kanssa.

Teksti: Ulla Kärki
Kuvat: Zara Järvinen, Juha Valta ja Kirkon Ulkomaanapu