Syyrialaisten pakolaisten haasteet vaativat innovatiivisia ratkaisuja – Ulkomaanavun sirkuskoulu saa ylistystä

Kirkon Ulkomaanavun projektikoordinaattori Bashar al-Taher esittelemässä vapaa-ajan toimintaa UNDP:n tilaisuudessa joulukuussa.

Avustusjärjestöt yrittävät korjata Syyrian sodan aiheuttamaa vahinkoa ihmisten elämiin uusin keinoin. Kirkon Ulkomaanavun sirkuskoulu Jordaniassa nimettiin merkittäväksi innovaatioksi UNDP:n tilaisuudessa joulukuussa.

Tuskin kukaan uskoi vuonna 2011, että Syyrian sota pitkittyisi vuosikausiksi. Nyt lähestytään seitsemättä sotavuotta ja pakolaisia isännöivät ja auttavat maat ovat havahtuneet tosiasiaan, ettei loppu häämötä.

Nyt tarvitaan uusia keinoja, jotta maat pystyvät käsittelemään pakolaistilanteen aiheuttamia sosiaalisia ja taloudellisia haasteita kestävästi. Miljoonia pakolaisia ei voi loputtomasti hoitaa hätäavulla. Pakolaistyötä tekevät järjestöt etsivät ratkaisuja YK:n kehitysohjelma UNDP:n työpajassa Jordaniassa joulukuussa.

Työpajassa pohdittiin, miten syyrialaisia voidaan tukea selviytymään pakolaisuudesta, ja toisaalta varustaa heitä siihen, että rauhan syntyessä he voivat palata rakentamaan kotimaatansa uudelleen.

Kirkon Ulkomaanapu esitteli tilaisuudessa koulutus- ja vapaa-ajantoimintaansa pakolaisleireillä. UNDP oli valinnut Za’atarin leirille avatun sirkuskoulun julkaisuunsa ”merkittävänä innovaationa”. Järjestön innovaatiokonsultti Patrick Namaran mukaan ”sirkuskoulussa lähestytään pakolaislasten ja -nuorten vaikeita psykososiaalisia haasteita luovasti ja hauskalla tavalla”.

Namara painotti myös, että ohjelmassa käsitellään sukupuolikysymyksiä ja panostetaan nuorten voimaannuttamiseen. Riippumatta siitä, palaavatko nuoret ja lapset Syyriaan tai lähtevät kiintiöpakolaisina muualle, heille jää koulusta pääoma, jota he voivat jatkossa hyödyntää.

”Siksi hanke on kestävällä pohjalla. Lähestymistapa on rohkea ja luova, ja YK-järjestöjenkin tulisi ottaa siitä mallia”, Namara totesi.

Ulkomaanavun Lähi-idän alueellinen ohjelmapäällikkö Olli Pitkänen esittää sirkuskoulun toimintaa UNDP:n tilaisuudessa.

Ulkomaanavun Lähi-idän alueellinen ohjelmapäällikkö Olli Pitkänen esittää sirkuskoulun toimintaa UNDP:n tilaisuudessa.

Jordaniassa asuu 1,4 miljoonaa syyrialaista, joista yli 650 000 on YK:n pakolaisavun rekisteröimiä. Rekisteröityneet pakolaiset ovat 7 % Jordanian väkiluvusta. Suurin osa heistä haluaisi palata Syyriaan, mutta tällä hetkellä se on mahdotonta, eikä tilanteeseen ole näkyvissä muutosta.

Perinteisesti pakolaisille on tarjottu ruoka-, vaate- ja asumisapua sekä koulutuspalveluja. Painopiste on entistä enemmän siirtymässä ammatilliseen koulutukseen ja apuun pienyritysten perustamisessa.

Pakolaisten työllistyminen vähentäisi riippuvuutta avusta. Haaste on iso, mutta monet järjestöt ovat nyt lähdössä mukaan vastaamaan haasteeseen. Ulkomaanapu aloittaa vuonna 2017 Jordaniassa ja Syyriassa uusia hankkeita kouluttamaan pakolaisia ammatteihin ja yritystoimintaan.

Syyrian naapurimaiden kantokyky on tiukoilla miljoonien pakolaisten kanssa, ja siksi uudet lähestymistavat ovat tarpeen. Samalla innovaatioiden odotetaan vähentävän jännitteitä pakolaisten ja isäntäväestön kesken.

Olli Pitkänen
Lähi-idän alueellinen ohjelmapäällikkö