Oivalluksia ja oppijalähtöisyyttä Jordaniassa

Miltä tuntuu olla sokea? Mitkä ovat hyvän avustajan ominaisuudet? Vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät roolipelin avulla.

Millaista koulutusmateriaalien tulisi olla, jotta ne sopisivat opettajien oppaiksi niin maatalouden, kierrätyksen sekä arabian lukemisen ja kirjoittamisen opetukseen? Mitä tehdään kun pitäisi järjestää yhteinen koulutus opettajille, jotka opettavat niinkin erilaisia aineita kuin jalkapalloa, sirkusta, englantia, ATK-taitoja ja musiikkia?

Kävin jokin aika sitten Jordaniassa, jossa toimin koulutuksen asiantuntijana. Päätehtävänäni oli tukea Ulkomaanavun Jordanian koulutusasiantuntijaa Jehan Al Sabenia opettajakoulutusmateriaalin kontekstualisoinnissa ja pilotoinnissa, jotta erilaisista taustoista tulevat, eri aineita opettavat opettajakoulutukseen osallistujat voisivat hyötyä Ulkomaanavun opettajankoulutuksesta.

Materiaali, jonka pohjalta toimimme, on kehitetty alun perin peruskoulun opettajille Ugandassa. Nyt tavoite oli sovittaa se pakolaisleirien syyrialaisille vapaaehtoisopettajille, joiden koulutus- ja opetustausta vaihtelee ja joilla kaikilla on oma kokemus elämästä pakolaisena. Materiaalia kehitettäessä piti ottaa myös huomioon se, että Ulkomaanapu tarjoaa pakolaisleireillä opetusta peruskouluikäisten lasten sijaan nuorille ja nuorille aikuisille.

Etukäteispeloistani huolimatta koulutukset onnistuivat hienosti. Oli innostavaa huomata, että on olemassa monia alueita, joilta voimme oppia toisiltamme yli tieteenalojen.

Teemamme Jordanian koulutuksessa olivat oppijalähtöisyys, inklusiivinen koulutus sekä suojeleva koulutus. Ryhmittelimme osallistujat välillä oppiaineiden mukaan. Toisinaan taas sekoitimme ryhmät siten, että osallistujat saivat jakaa näkemyksiään ja kokemuksiaan eri kokoonpanoissa. Molemmat mallit toimivat hyvin, aktiviteetista riippuen.

Luovuus on tärkeää opettajan työssä. Millä tavalla arkisia esineitä voisi käyttää eri aineiden opetuksessa?

Luovuus on tärkeää opettajan työssä. Millä tavalla arkisia esineitä voisi käyttää eri aineiden opetuksessa?

Samaan aikaan meidän piti myös arvioida omaa opetustamme. On paradoksaalista luennoida oppilaslähtöisestä oppimisesta, jos samaan aikaan olemme itse opettajina koko ajan äänessä. Siksi käytimme koulutuksessa erilaisia menetelmiä kuten ryhmätyötä, keskusteluja, draamaa ja pelejä.

Mielenkiintoista oli huomata, että kun olin ollut pari viikkoa arabiankielisessä maassa, totuin ”ajattelemaan” oikealta vasemmalle. Näin voi näköjään käydä, kun on pakko ajatella omista tottumuksista poikkeavalla tavalla.

Pitkän tähtäimen tavoite on, että Ugandassa tehtyjen ja Jordaniassa kontekstualisoitujen materiaalien pohjalta muutkin Ulkomaanavun maaohjelmat voivat jatkossa kehittää omia opettajankoulutus-materiaalejaan.

Helena Sandberg
Koulutusasiantuntija