Hyvää kansainvälistä nuorten päivää!

Opetusalan hankkeistamme suuri osa kohdistuu nuoriin: ammatillisten taitojen kehittämiseen, elämäntaitojen oppimiseen ja työllistymiseen. Kansainvälisen nuorten päivän kunniaksi jututin muutamaa eri puolella maailmaa työskentelevää kollegaani. Kysyin heiltä, mitä he ovat oppineet nuorten elämästä ja millaisia tuloksia he ovat nähneet Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa työskennellessään.

Anaïs, työtoverini Liberiasta, kertoo teinityttöjen koulunkäynnin pakolaiskouluissa lähteneen hurjaan nousuun sen jälkeen kun Kirkon Ulkomaanapu avasi yläkoulujen ja lukioiden yhteyteen päiväkodit kolmelle eri pakolaisleirille. Katastrofitilanteessa nuoret joutuvat usein kantamaan aikuisten velvollisuuksia. Joskus se tarkoittaa pienemmistä sisaruksista huolehtimista ja heidän elättämistään. Toisinaan se tarkoittaa teiniäitiyttä ja äidin vastuuta – mikä taas johtaa usein koulunkäynnin lopettamiseen. Lisääntyneet teiniraskaudet kun ovat yksi tyypillinen konfliktien seuraus.

Nyt tukemissamme pakolaiskouluissa Liberiassa on 505 opiskelijaa ja 51 vauvaa.

Liisa, työtoverini Helsingin toimistosta, lähetti minulle raportin 11–17 -vuotiaista nuorista jotka osallistuivat EU:n rahoittamaan kouluhankkeeseen Myanmarissa. Rakhinen alueen koulunkäyntitilastot ovat alhaisimpia koko maassa. Alue on kärsinyt pitkään jatkuneista väkivaltaisuuksista muslimi- ja buddhalaisyhteisöjen välillä.

Rakhinen nuorilla on suuria vaikeuksia käydä koulua, sillä heitä tarvitaan ansaitsemaan lisätuloja perheelle. Nuoret kokevatkin alemmuudentuntoa lukutaidottomuutensa vuoksi.

Kirkon Ulkomaanavun ja Luterilaisen Maailmanliiton toteuttamassa hankkeessa 586 koulun ulkopuolelle jäänyttä nuorta sai opetusta lukutaidossa, matematiikassa ja elämäntaidoissa. Hanke panosti erityisesti psykososiaaliseen tukeen. Kirkon Ulkomaanapu järjesti huhtikuussa arvioinnin, jonka avulla selvitettiin koulutuksen merkitystä nuorten itseluottamukselle.

Tulokset olivat loistavat. Kaikkien arviointiin osallistuneiden nuorten itsetunto oli parantunut, kun sitä mitattiin taitojen kehittymisenä, koettuna hyvinvointina, ystävien määrän lisääntymisenä sekä lisääntyneenä osallistumisena kotona, kaveripiirissä ja yhteisön eri toimissa.

Sarah työskentelee Jordaniassa Zaatrin pakolaisleirillä syyrialaisten pakolaisnuorten parissa. Hän vakuuttaa, että humanitaarisessa avussa on mahdollista muuttaa sellaisia kulttuurisia normeja, jotka rajaavat nuorten tyttöjen elämää voimakkaasti. Sarah sanoo, että työssä tarvitaan paitsi kärsivällisyyttä, myös kekseliäisyyttä löytää uusia tapoja toimia. Yhteisö tarvitsee niin ikään aikaa tottua muutoksiin.

Kirkon Ulkomaanapu järjestää pakolaisleirillä koulutusta ja vapaa-ajan aktiviteetteja nuorille. Pakolaisten keskuudesta valittujen naisopettajien ja naisvapaaehtoisten merkitys on ollut suuri: he ovat aivan konkreettisesti auttaneet tyttöjä heitä kohdanneissa haasteissa. Esimerkiksi he ovat tarvittaessa käyneet keskustelemassa tyttöjen vanhempien kanssa. Tällaisten keskustelujen ansiosta muun muassa eräs alaikäinen tyttö välttyi joutumasta pakkoavioliittoon.

Koulutusmahdollisuudet lisäävätkin ennen kaikkea luottamusta tulevaisuuteen. Sarah sanoo, että nuoret tarvitsevat toivoa, positiivista energiaa ja turvallisen ympäristön.

Työtoverini Frédéric vakuuttaa, että koulunkäynti voi suojella nuoria aseellisin ryhmittymiin joutumiselta. Hän on työskennellyt Keski-Afrikan tasavallassa Kirkon Ulkomaanavun kouluhankkeissa. Myös perusopetuksen kehittämiseen panostaminen on hänen mielestään nuoriin panostamista. Lisäksi tarvitaan toisen asteen koulutusmahdollisuuksia.
”On tärkeää panostaa entistä enemmän koulutuksen laatuun, koska haluamme varmistaa, että koulu on paitsi fyysinen suoja, myös paikka, joka luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta,” Frédéric sanoo.

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaanavun opetusalan neuvonantaja, joka tukee opetushankkeissa työskenteleviä työtovereitaan Helsingin toimistosta käsin sekä maailmalla matkustaen.

Minna3

Myanmarissa pakolaisleiriin tulleet etsivät turvaa väkivaltaisuuksilta. Hla Than Khine, 11, opiskelee neljännellä luokalla. Hän on valtion koulussa, mutta Ulkomaanapu on toimittanut kouluun koulutarvikepakkauksen. Kuva: Eeva Suhonen

Minna Peltola

Kirjoittaja

Minna Peltola