Uusi laatustandardi korostaa ihmistä avustustyön molemmilla puolilla

Core Humanitarian Standard Alliance -verkoston toiminnanjohtaja irlantilainen Judith Greenwood painottaa, että humanitaarisen työn korkeaa laatua ei ole olemassa ilman ihmisiä, jotka tekevät sen. Greenwood tapaa Helsingissä Kirkon Ulkomaanavun johtoryhmää, ulkoministeriön ja muiden suomalaisten avustusjärjestöjen edustajia sekä vierailee Punaisessa Ristissä. Kuva: Ville Asikainen

Menevätkö roposet kankkulan kaivoon vai autetaanko niillä oikeasti? Rajut leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin toivat keskustelun avustustyön laadusta ja vaikuttavuudesta ajankohtaisiksi Suomessa viime vuonna.

Alan sisällä on jo vuosia kehitetty erilaisia laatujärjestelmiä. Viime vuonna käyttöön otettu Core Humanitarian Standard (CHS) on rakennettu aiempien järjestelmien kokemuksille, ja se yhdistää ja korvaa kolme aiemmin käytössä ollutta standardia. Viime kesäkuussa perustettu kansainvälinen CHS Alliance kehittää CHS-laatujärjestelmää yhdessä jäsentensä kanssa ja edistää sen käyttöönottoa. Kirkon Ulkomaanapu on toistaiseksi ainoa CHS Alliancen suomalainen jäsen.

”Standardi laittaa ihmiset avustustyön keskiöön”, sanoo CHS Alliancen -verkoston toiminnanjohtaja Judith Greenwood, joka vierailee Suomessa Kirkon Ulkomaanavun kutsumana.

Core Humanitarian Standard mittaa erityisesti sitä, tuottaako työ sellaista tulosta, kuin on tarkoitus. Ja tämän tietävät parhaiten ne ihmiset, joiden elämään avustustyö vaikuttaa. Jokainen standardin yhdeksästä sitoumuksesta lähtee siitä, että toiminnan laatua arvioidaan heidän näkökulmastaan.

Standardin kriteereiden mukaan humanitaariseen työhön kuuluu ihmisten osallistuminen, palautteen antaminen ja selkeä viestintä. Ihmiset joiden elämään työn on tarkoitus vaikuttaa, eivät ole passiivisia vastaanottajia, vaan heillä on aktiivinen rooli toivotun lopputuloksen saavuttamisessa. Heillä on oikeus saada riittävästi tietoa järjestöstä sekä myös oikeus tietää esimerkiksi, millä kriteereillä hankkeen avunsaajat on valittu.

Järjestö, joka toimii CHS-standardin mukaisesti, antaa avunsaajille myös mahdollisuuden valittaa, jos toiminta ei ole tarkoituksenmukaista.

Judith Greenwoodin mukaan uusi standardi on otettu hyvin vastaan pienissä ja isommissa järjestöissä ja myös YK-järjestelmässä. Standardi palvelee sekä järjestöjä että rahoittajia sen kautta, että se tarjoaa yhdenmukaiset perusteet järjestöjen toiminnan puolueettomalle arvioinnille. Arviointi voi toimia silloin laatutakuuna toiminnan laadusta ja luotettavuudesta.

”Standardi käsittää myös avustustyön tekijät. Heidän ammattitaidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan on pidettävä hyvää huolta”, Greenwood sanoo.

Teksti: Ulla Kärki