Suomalaiset kouluttavat pakolaisleirien opettajia Myanmarissa

Vierailuilla Zup Awngin leirin koulussa. Kuva: Johanna Kurki

Jemina Viitalan ja Ole Sandbackan tehtävä on kehittää pakolaisleirien koulujen opetusta oppilaslähtöiseksi, pois toistoon ja ulkolukuun perustuvasta opetustavasta. Ensimmäiset Kirkon Ulkomaanavun Myanmariin lähettämät Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset työskentelevät vaativissa olosuhteissa syrjäseuduilla.

Miten lapsi oppii parhaiten? Mitä tarkoittaa toiminnallinen oppiminen? Mitä on laadukas koulutus? Nämä ovat kysymyksiä, joista Viitala ja Sandbacka seuraavan kolmen kuukauden aikana keskustelevat Myanmarin pakolaisleirien opettajien kanssa.

Viitala ja Sandbacka työskentelevät pohjoisen Shanin alueella, jossa Kirkon Ulkomaanapu tukee koulutusta pakolaisleireillä paikallisen kumppanijärjestön Mettan kautta.

Alueella toimiminen on vaikeaa aseellisten konfliktien vuoksi. Hallituksen alainen armeija taistelee muun muassa Kachinin vapausarmeijaa KIAa vastaan. KIA sekä useat muut kapinallisryhmät kuuluvat etnisiin vähemmistöihin ja kokevat, että burmalaisella valtaeliitillä on liikaa päätäntävaltaa.

Kiistaa käydään myös maaoikeuksista ja luonnonvaroista. Konfliktien vuoksi pohjoisen Shanin ja Kachinin alueella elää yli 160 000 maan sisäistä pakolaista.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Htu Bu

”Ihmiset pakenevat kotikylistään ja muuttavat leireille. Konfliktit ovat kestäneet jo vuosia. Lapsille pitää taata mahdollisuus koulutukseen, ja  monet lapsista pääsevätkin jo leirin ulkopuolelle kouluun. Siellä opetus tapahtuu kuitenkin burman kielellä, ja lasten on vaikeaa pärjätä koulussa. Kirkon Ulkomaanavun tuella olemme perustaneet leireille opiskelukerhoja, joissa annetaan tukiopetusta lasten omalla äidinkielellä. Tuemme myös pienten lasten päivätoimintaa varhaiskasvatuskeskuksissa”, kertoo Mettan pohjoisen Shanin toimiston humanitaarisen avun päällikkö Htu Bu.

Opiskelukerhojen opettajat ovat pääasiassa vapaaehtoisia, joille maksetaan pientä kuukausittaista tukea tehdystä työstä. Leirin koordinaatiokomitea valitsee opettajat mahdollisimman demokraattisesti.

”Tärkein valintakriteeri on se, että henkilöllä on sisäinen motivaatio opettajan työhön. Useimmilla heistä ei ole minkäänlaista opettajankoulutusta, mutta jos motivaatiota riittää, ammattitaitoa voi oppia kursseilla ja ennen kaikkea työtä tehdessä”, Htu Bu toteaa.

Viitalan ja Sandbackan tehtävänä on kehittää koulutuskokonaisuus, jonka avulla pakolaisleirien opettajien ammattitaitoa saadaan kehitettyä oppijakeskeisemmäksi. Tällä hetkellä opettamisessa painottuu ulkoa opetteleminen ja asioiden toistaminen, ilman keskustelua ja asioiden syvempää ymmärtämistä.

”Ole ja Jemina voivat antaa vinkkejä toiminnalliseen ja lapsikeskeiseen oppimiseen. Vaikka oppilaita on paljon, heidät on mahdollista jakaa ryhmiin ja käyttää lapsia osallistavia menetelmiä nykyistä enemmän”, Htu Bu miettii.

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu käynnistettiin vierailuilla pakolaisleirien kouluihin. Viitala ja Sandbacka tekivät havaintoja käytössä olevista opetusmenetelmistä ja selvittivät, minkälaista oppimateriaalia on paikallisesti saatavilla esimerkiksi ympäröivästä luonnosta.

Ensimmäisen koulutuskokonaisuuden jälkeen kouluilla vieraillaan uudestaan katsomassa, miten opetetut asiat on sisällytetty koulun arkeen. Tämän jälkeen toteutetaan toinen koulutuskokonaisuus, minkä jälkeen havainnoidaan taas opetusta kouluissa.

”Opettajille halutaan tarjota pitkäkestoista tukea lyhyiden koulutusten sijaan. Yhdessä Kirkon Ulkomaanavuin kanssa olemme ideoineet myös mentoriverkostoa, joka muodostetaan opettajien välille”, Htu Bu sanoo.

Koulutuksiin kutsutaan pakolaisleirien opettajien lisäksi myös muutamia valtion ylläpitämien koulujen opettajia. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä pakolaisleirien koulujen ja valtion koulujen välillä.

Hkawn San

Hkawn San varhaiskasvatuskeskuksen lasten kanssa.

Koulutuksiin otetaan mukaan myös varhaiskasvatuskeskusten opettajat. Zup Awngin leirillä Kutkaissa opettaja Hkawn San odottaa jo innolla koulutusta.

”Leirissämme on keskus 3-5 -vuotialle lapsille. Siellä järjestämme päivätoimintaa. Lapsia on 64 ja opettajia neljä. Otamme kaikki uudet ideat ilolla vastaan”, opettaja Hkawn San hymyilee.

Viitalalla ja Sandbackalla on vahvaa työkokemusta opetussektorilta. Viitala on työskennellyt kuusi vuotta teknisen työn opettajana Suomessa ja kouluttanut opettajia sekä lastenohjaajia Kambodzhassa ja Nepalissa. Sandbackalla on yli 30 vuoden kokemus rehtorin työstä Suomessa.

Koulutustyötä Myanmarin pakolaisleireillä rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Teksti: Johanna Kurki
Kuvat: Johanna Kurki ja Jemina Viitala