Naisten poliittinen osallistuminen yhä tabu Kongossa: Ulkomaanapu tukee työtä naisten saamiseksi mukaan päätöksentekoon

Naisjärjestöjen edustajat keskustelivat Kongon demokraattisen tasavallan senaatin puhemiehen kanssa Kongon vaalilaista Kinshasassa toukokuun puolivälissä. Kuva: Marjo Mäenpää
Naisjärjestöjen edustajat keskustelivat Kongon demokraattisen tasavallan senaatin puhemiehen kanssa Kongon vaalilaista Kinshasassa toukokuun puolivälissä. Kuva: Marjo Mäenpää

Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC) järjestetään paikallisvaalit vuonna 2015 ja presidentinvaalit vuonna 2016. Ulkomaanapu oli toukokuussa mukana tukemassa kampanjaa, jonka tavoite on taata mahdollisimman laaja naisten edustus tulevissa vaaleissa sekä ehdokkaina että äänestäjinä. Naisten edustus poliittisissa instituutioissa on erittäin alhainen Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Goma. Kirkon Ulkomaanapu tukee Kongossa neljän naisjuristijärjestön verkostoa RAFEJEa. Verkoston tavoite on tukea sellaisen lainsäädännön kehittämistä, joka takaa naisille mahdollisimman tasa-arvoisen aseman miesten kanssa. RAFEJE on myös tehnyt kartoituksen niistä naisista, jotka voisivat osallistua tuleviin vaaleihin.

Toukokuussa RAFEJE osallistui yhdessä yli kolmenkymmenen muun kongolaisen kansalaisjärjestön kanssa kampanjaan ”Rien sans les Femmes”. Sen tavoite on taata naisten mahdollisimman laaja edustus tulevissa vaaleissa sekä ehdokkaina että äänestäjinä. Ennen kaikkea kampanja vaatii muutosta nykyiseen vaalilakiin siten, että jokaiseen vaalien ehdokaslistaan olisi jatkossa sisällytettävä naisia.

Kampanjan aikana järjestöt keräsivät 207 315 allekirjoitusta tukemaan vaalilain muutosta, ja ne luovutettiin parlamentin puhemiehelle Kinshasassa 14. toukokuuta.

Rien sans les Femmes -kampanjan koordinaattorina toimi International Alert. Kirkon Ulkomaanavun lisäksi siihen osallistuivat kansainvälisistä järjestöistä Kvinna till Kvinna ja Cordaid.

Ulkomaanapu osallistuu aktiivisesti muiden järjestöjen kanssa naisiin liittyvän työn koordinointiin Kongossa yhä suuremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Naiset ovat ratkaisevassa roolissa rauhan ja kestävän kehityksen tiellä Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Naisten osallistuminen politiikkaan yhä tabu

Kongon demokraattisen tasavallan parlamentin alahuoneessa naisia on vain noin 10 prosenttia ja ylähuoneessa senaatissa vain 5,5 prosenttia. Hallituksessa on seitsemän naista ja 40 miestä. Yhdessäkään 11 maakunnassa ei ole naista kuvernöörinä.

Paikallistasolla naiset jäävät usein taka-alalle päätöksenteossa, sillä suurin osa perinteisistä johtajista on miehiä ja osallistuminen politiikkaan on yhä tabu naisten keskuudessa. Jopa kansalaisjärjestöissä uraa tehneet naiset eivät usein halua osallistua politiikkaan, sillä kansalaisyhteiskunta ja politiikka nähdään toistensa vastakohtina. Politiikkaa pidetään likaisena pelinä johon ei kannata sekaantua.

Kongolla on kuitenkin painetta naisten osallistumisen lisäämiseen. Jo Kongon perustuslaki vuodelta 2006 mainitsee miesten ja naisten tasaveroisen edustuksen poliittisissa instituutioissa. Maa on myös kehittänyt kansallisen suunnitelman naisten poliittisen edustuksen lisäämiseksi YK:n naisia koskevan päätöslauselman 1325 mukaisesti.

Teksti: Marjo Mäenpää