Naiset luovat itselleen työpaikkoja Etelä-Jordaniassa

Afnaan Qreshan, Suha Abu-Halalah, Lana Krishan ja Haifa Mashalalh osallistuivat Kirkon Ulkomaanavun järjestämälle kurssille, jossa heille opetettiin englantia, kirjanpitoa ja muita järjestötyössä tarvittavia taitoja. He kaikki löysivät työtä kurssin jälkeen. Kuva: Terhi Kinnunen

Al-Anwar Welfare for Ladies kouluttaa naisia ja luo työpaikkoja seudulla, jossa naisen paikka on monen mielestä kotona.

Etelä-Jordanian Ma’an on hyvin konservatiivista, köyhää ja syrjäistä maaseutua. Täällä useilla, yli 200 kilometrin päässä pääkaupungista Ammanista asuvilla naisilla, ei ole mahdollisuuksia opiskella tai tehdä töitä.

Naiset menevät naimisiin hyvin nuorina. Jos he eroavat tai jäävät leskiksi, heidän taloudellinen tilanteensa voi muuttua hyvin tukalaksi. Monet kahden vanhemmankin perheet ovat köyhiä.

Ryhmä naisia sai tarpeekseen työttömyydestä ja olemattomista kurssimahdollisuuksista. He perustivat Al-Anwar Welfare for Ladies -järjestön, joka tarjoaa koulutusta ja pyrkii luomaan työpaikkoja naisille.

Viime vuonna Kirkon Ulkomaanapu antoi lisäkoulutusta kymmenelle Al-Anwar Welfare for Ladies -järjestön toiminnassa mukana olevalle, työttömälle naiselle. He opiskelivat muun muassa tietokoneen käyttöä, englantia, ihmisoikeuksia ja kirjanpitoa. Kaikki löysivät kurssin jälkeen töitä joko Al-Anwar Welfare for Ladies -järjestöstä tai muista kansalaisjärjestöistä.

Tänä vuonna järjestö aikoo kouluttaa 60 naista elintarvikealan ammattilaisiksi.

Kuninkaan rahastolta tukea tietokonekurssiin

Yksi viime vuoden kurssille osallistuneista on Suha Abu-Halalah, 23. Hän opiskeli yliopistossa kirjanpitoa, mutta sai valmistuttuaan töitä vain kuukaudeksi julkishallinnossa.

Al-Anwar Welfare for Ladiesin kurssilta saamillaan opeilla Abu-Halalah kirjoitti anomuksen Jordanian kuninkaan Abdullahin rahastolle. Hänen ehdotukselleen naisten tietotekniikkakurssin järjestämisestä myönnettiin tukea noin 5 000 euroa.

Tänä keväänä 30 kotiäitiä ja naisopiskelijaa aloitti Abu-Halalahin johdolla intensiivisen tietokonekurssin, jonka jälkeen naiset osaavat tavallisimpien tietokoneohjelmien sekä sosiaalisen median käytön.

”Tietokoneen hallitseminen kuuluu perustaitoihin”, Abu-Halalah toteaa.

”Monilla naisilla ei ole ollut mahdollisuutta opiskella. Me annamme heille tilaisuuden oppia käyttämään teknologiaa ja sopeutua moderniin elämään.”

Tavoitteena valtiovarainministerin pesti

Abu-Halalahin kurssitoverit Haifa Mashalalh, 23, ja Afnaan Qreshan, 24, ovat myös saaneet työpaikat.

Mashalalh opettaa tietokoneen käyttöä syyrialaisnaisille ja koulupudokkaille. Qreshan hoitaa Al-Anwar Welfare for Ladies -järjestön ruokalan kassakirjanpitoa.

Nuoret naiset kertovat, että heidän asuinyhteisössään varsinkin miehet suhtautuvat naisiin kielteisesti. Monet ovat varmoja, että naisten projekti epäonnistuu.

Kurssille osallistuneet naiset kertovat, että uudet taidot ovat parantaneet myös heidän itsetuntoaan, yhteisön paineesta huolimatta.

”Haluan todistaa heille [yhteisön miehille], että naiset voivat tehdä monenlaisia asioita ja menestyä”, Mashalalh sanoo päättäväisesti.

Kansantaloutta yliopistossa opiskellut Qreshan ei hänkään ole turhan vaatimaton, vaan kertoo tähtäävänsä valtiovarainministeriksi.

Ravintola-alan pääkokki oli aiemmin kotiäiti

Huhtikuussa Al-Anwar Welfare for Ladies aloitti 60 naisen kouluttamisen elintarvikealan ammattilaisiksi.

Useimpien kurssilaisten uskotaan löytävän työpaikan esimerkiksi ruokaloista tai kahviloista. Jotkut voivat innostua perustamaan oman yrityksen.

Sabreen Hamdan ja Rudaina Salaame valmistavat lounasta yliopiston asuntolan ruokalassa Ma'anin kaupungissa Etelä-Jordaniassa. Salaame, 36, työskentelee elämänsä ensimmäisessä työpaikassaan Al-Anwar Welfare for Ladies -järjestössä. Kuva: Soraja Nasser El-Dine

Sabreen Hamdan ja Rudaina Salaame valmistavat lounasta yliopiston asuntolan ruokalassa Ma’anin kaupungissa Etelä-Jordaniassa. Salaame, 36, työskentelee elämänsä ensimmäisessä työpaikassaan Al-Anwar Welfare for Ladies -järjestössä. Kuva: Soraja Nasser El-Dine

Osalle löytynee töitä myös ruokalasta, jota Al-Anwar Welfare for Ladies pyörittää Al-Hussein Bin Talal -yliopiston naisten asuntolassa. Ruokala tarjoaa opiskelijoille pikkurahalla lounasta, päivällistä ja välipaloja.

Uuden ohjelman pääkokki on Rudaina Salaame, 36. Viiden lapsen äiti oli vuosia kotiäiti ja kertoo perheensä olevan köyhä.

Hän suoritti Jordanian työvoimaviranomaisten rahoittaman ravintola-alan kurssin ja sai alkuvuodesta työpaikan Al-Anwar Welfare for Ladies -järjestöstä. Nyt hän opettaa muita naisia, jotka ovat samassa tilanteessa kuin hän itse oli vielä jokin aika sitten.

”Vanhin poikani menee yliopistoon ensi vuonna. Teen töitä, jotta voin maksaa hänen opintokulunsa. Haluan säännöllisiä tuloja koko perheelleni”, hän sanoo.

Tuleville oppilailleen Salaame haluaa siirtää kaiken tiedon, joka hänellä on ruuanlaitosta.

Hän sanoo, että ravintola-alan kurssi ja muut samankaltaiset koulutukset ovat tarpeellisia, koska ne voivat auttaa myös kotiäitejä hankkimaan työmarkkinoiden vaatiman pätevyyden ja löytämään työpaikan. Samalla heistä tulee aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Teksti: Terhi Kinnunen