”Ihmisen kokoista tekemistä”

Suunnittelua pienryhmissä Naisten Pankin syyspäivillä 2015 Hämeenlinnassa. Kuva: Veera Pitkänen

Kansainvälisen vapaaehtoistyön päivän kunniaksi keräsimme vapaaehtoisiltamme kommentteja siitä, miksi he tekevät vapaaehtoistyötä.

Syitä on monia, mutta kommenteista käy selvästi ilmi, että vapaaehtoistyö on lähellä sydäntä ja antaa tekijöilleen paljon. Myös tutkimusten mukaan vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä ja voivat paremmin.

Kirkon Ulkomaanavulla on kolme vapaaehtoisverkostoa: Naisten Pankki, Opettajat ilman rajoja sekä nuorisojärjestö Changemaker. Lisäksi Ulkomaanavun kautta voi lähteä kansainvälisen EAPPI-ohjelman vapaaehtoiseksi ihmisoikeustarkkailijaksi Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin. Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös Ulkomaanavun toimistolla Helsingissä.

Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille. Tämä on teidän päivänne ♥

”Vapaaehtoistyö on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Työ on konkreettista ja ihmisen kokoista tekemistä. Siitä tulee tunne merkityksellisyydestä. Minun panokseni riittää, minun työlläni on merkitystä. Naisten Pankin työ voimaannuttaa niin meitä tekijöitä kuin saajiakin.”
– Minna Naumanen, Naisten Pankki

 

”Pääsen käyttämään osaamistani johonkin merkitykselliseen.”
– Saara Lehmuskoski, Naisten Pankki

 

”Kun antaa hyvälle pikkusormen, se vie koko naisen. Vapaaehtoistyö tuo myös itselle hyvän mielen.”
– Liisa Kapanen, Naisten Pankki

 

”Kun nainen voi hyvin ja tuntee olevansa arvostettu, koko perhe ja laajemmin myös lähiyhteisö voi hyvin. Tätä tavoitetta haluan olla tukemassa.”
– Erja Mononen

 

”Tykkään ihmisistä, uusista kokemuksista ja tunteesta, että käytän aikaani johonkin hyödylliseen!”
– Anu Kristiina, Opettajat ilman rajoja

 

”Toisten auttaminen ei ole vapaaehtoista, se on myös velvollisuus ja tapa kantaa vastuuta. Auttamisesta saa hyvän mielen moni ja monella tavalla. Auttaminen lisää hyvää maailmaan.”
– Aila Haapaniemi, Opettajat ilman rajoja

 

”Juuri tässä projektissa haluan laittaa hyvän kiertämään. Olen kiitollinen ilmaisesta ja korkeatasoisesta koulutuksesta, jonka olen saanut, ja haluan antaa saamaani osaamista sinne, missä sitä tarvitaan. Olen myös ylpeä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, ja sitä hyvää meidän pitäisi jakaa enemmänkin.”
– Piia Ukura, Opettajat ilman rajoja

 

”Missään vaiheessa vapaaehtoiseksi lähteminen ei ole kaduttanut. Paljon mielenkiintoista olen nähnyt ja kokenut. Mutta ennen kaikkea olen kiitollinen, että voin sanoa myös jättäneeni tänne joitain kehittämisen ja oppimisen ajattelu- ja toteutusmalleja sekä niihin liittyviä käytännön vinkkejä. Toki tähän aikaan on liittynyt haasteellisempiakin päiviä, mutta niitä on riippumatta missä sitä elää. Minun haasteeni ovat kuitenkin hyvin vähäisiä verrattuna suurimpaan osaan liberialaisten elämän haasteisiin.”
– Pirkko Hatara, Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisena Liberiassa

 

”Toiminnassa tapaa mukavia, samanhenkisiä tyyppejä ja samaan aikaan oppii jatkuvasti uusia asioita.”
– Riikka Rautiainen, Changemaker

 

”Changemaker on tuonut maailmankuvan laajentumista monenlaisista globaaleista ilmiöistä, joita Suomi-näkökulmasta olisi todella helppoa sivuuttaa. Joku veroparatiisi vaikka – siitä olisi helppo jäädä etäiseksi. Tai väkivaltainen radikalisaatio: Jos kukaan kaveri ei ole lähtenyt sotimaan, se ei välttämättä kosketa iltauutisia enempää. Maailman muuttaminen ei ole yksi hetki, vaan hitaasti etenevä prosessi.”
– Patrik Ahlstrand, Changemaker

 

”Olen oppinut paljon itsestäni ja tästä maailmasta. Pessimisti ei ehkä pety, mutta optimisti muuttaa maailmaa!”
– Anne Heikkinen, Changemaker

 

”EAPPI-ohjelman kenttäjakso antoi ainutlaatuisen kokemuksen Israel-Palestiina-konfliktin todellisuudesta ja arjesta ruohonjuuritasolla. Erityisen tärkeää oli tietysti se, että tunsi tekevänsä jotain, jolla on merkitystä. Ohjelman vaikuttavuus perustuu mielestäni selkeälle, kansainväliseen lakiin pohjautuvalle toimintamandaatille ja rauhanomaisuudelle. Tämä on tärkeää, sillä konflikti herättää ihmisissä paljon tunteita ja objektiivisuus voi olla vaikeaa. Kansainvälinen laki ja ihmisoikeussopimukset ovat myös voimavaroja vaikuttamistyössä itse todistettujen asioiden ohella.”
– Eero Väisänen, EAPPI-ihmisoikeustarkkailija