Ainutlaatuinen rauhansovittelu onnistui Somaliassa

20 vuotta jatkunut väkivaltainen konflikti kahden somaliklaanin välillä päättyi yhteiseen anteeksiantoon Kirkon Ulkomaanavun tukeman ainutlaatuisen rauhanprosessin tuloksena. Perinteisten johtajien lisäksi neuvotteluihin osallistuivat väkivaltaan syyllistyneet ja heidän uhrinsa.

”Uuden lähestymistavan avulla aikaansaatu rauha oli prosessina ainutlaatuinen ja aito”, Kirkon Ulkomaanavun Somalian ohjelman projektipäällikkö Jama Egal sanoo.

Normaalisti Somaliassa konfliktin ratkaisuista neuvottelevat perinteiset johtajat, jotka edustavat ristiriitaisuuksien eri osapuolia. Kesäkuussa pidetyssä neuvottelussa paikalla oli myös väkivallantekijät, haavoittuneet sekä tapettujen isät, veljet ja sedät. Kaikki halusivat lopettaa 20 vuotta jatkuneen väkivaltakierteen.

”Prosessi johti rauhaan sekä kokonaiseen sovittelupakettiin. Sovittelun ohella muodostettiin komitea, johon kuului yksitoista jäsentä kummankin klaanin puolelta. Heidän tehtävänään on huolehtia rauhansopimuksen välittämisestä yhteisöille sekä huolehtia oman alueensa kehittämisestä”, Jama Egal kertoo.

Kostokierteelle loppu

Osapuolet kuuluvat Lo’jir (karjapaimenet) klaanin alaryhmään. Alun perin ne tulevat kuitenkin kahdesta eri klaanista. Samaan ryhmään yhdistetyt syrjityt klaanit eivät mene naimisiin alueen muista klaaneista olevien kanssa.

Konflikti alkoi eronneen naisen aikomuksesta mennä uusiin naimisiin vuonna 1991. Eri klaaneista olleet entinen ja tuleva aviomies kiistelivät eikä väkivallalta säästytty. Aviomiesehdokas tappoi yhden ja haavoitti kolmea miestä.

Kostokierre alkoi ja siinä kuoli kolme ja haavoittui kuusi miestä. Molempien alaklaanien miehet olivat sotajalalla.

Sovitteluprosessi alkoi vuonna 2012 Kirkon Ulkomaanavun kumppanijärjestön Adeson aloitteesta. Adessossa työskennellyt rauhanaktivisti kertoi klaaneille, että Ulkomaanapu tukee sovittelua, jos molemmilla osapuolilla on siihen halua.

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin moskeijassa. Kaikki miehet istuivat samassa ringissä tasa-arvoisuuden merkiksi. Tilaisuuden aluksi sheikit rukoilivat ja lukivat Koraania. Tapaamisen tuloksena molemmat konfliktin osapuolet hyväksyivät, että uskonnolliset johtajat toimivat sovitteluprosessin vetäjinä.

Osapuolet sopivat yhteisestä kehitystyöstä

Kesäkuussa pidetyn varsinaisen sovittelutilaisuuden aluksi osallistujat kättelivät toisiaan ja antoivat anteeksi puolin ja toisin. Sen jälkeen eri osapuolet esittivät oman näkemyksensä tilanteesta. Tilaisuus äänitettiin mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Neuvoteltuaan kaksi päivää perinteiset johtajat esittivät päätöksensä ja ehdottivat, miten vahingot korvattaisiin. Molemmat ryhmät hyväksyivät ehdotuksen.

Yhteisöjen kehitttämiseksi sovittiin myös rauhan ja kehityksen komiteoiden muodostamisesta. Komiteat ehdottivat yhteistä koulua alaklaanien lapsille.

Rauhanprosessi sai huomiota sekä Somaliassa että ulkomailla.

”Ilman Kirkon Ulkomaanavun tukea ei rauhaa olisi vieläkään. Ihmiset olisivat vain kärsineet kostokierteen jatkumisesta. Tämä on tapaus, jolle haluamme jatkoa ja tukea ympäri Somaliaa”, Jama Egal sanoo.

Rauhansopimus koskettaa suoraan noin 3000 ja välillisesti noin 40 000 alueen ihmistä.

Teksti: Eeva Suhonen