Vårt arbete

Genom flikarna uppe till höger kan du läsa och se vad man åstadkommit i utvecklingsländerna med de bidrag vi fått.