Kyrkans Utlandshjälp
Vi jobbar för människovärdet

Följ oss:

Aids ökar fattigdom och utslagning

Nästan två tredjedelar av de hiv-positiva och tre fjärdedelar av de kvinnor som smittats lever i Afrika söder om Sahara. Utöver dem som insjuknar och dör förlamar aids också den kommande generationen, eftersom över 12 miljoner barn har blivit föräldralösa på grund av aids i dessa länder.

"Utvecklingsmöjligheterna i Afrika hotas då en stor del av de arbetsföra vuxna är sjuka eller arbetsoförmögna eller dör i aids", konstaterar Nina Suomalainen, utvecklingspolitisk koordinator vid Kyrkans Utlandshjälp. "Kvinnornas situation är sårbar. Det är nästan omöjligt för dem att skydda sig mot smittan på grund av rättslöshet, fattigdom och konflikter."

I en färsk FN-rapport konstateras att antalet som smittas av hiv fortfarande ökar. Att hindra spridningen av hiv/aids, malaria och tuberkulos är ett av FN:s milleniemål. Också Finland har förbundit sig att verka för att hindra hiv-smitta, ge de smittade vård och trygga deras mänskliga rättigheter.

Kyrkans Utlandshjälp hoppas att Finland utöver traditionellt stöd till projekt för aidsbekämpning också bidrar till den världsomfattande fonden för bekämpande av hiv/aids, malaria och tuberkulos. 40 procent av fonden används till aidsbekämpning, största delen i Afrika.

Själv stöder Kyrkans Utlandshjälp i många av sina projekt människor som lever med hiv/aids. I programmen ges hjälp åt föräldralösa, ges hem och materiell hjälp åt dem som förlorat sin utkomst, motarbetas stigmatisering och ges information till ungdomar och traditionella barnmorskor.

I årets adventsinsamling samlar Kyrkans Utlandshjälp in medel för att förbättra barnens livsvillkor i Etiopien. I Etiopien finns cirka fyra miljoner föräldralösa, av vilka 700 000 har förlorat sina föräldrar i aids. Man uppskattar att det finns 200 000 hiv-smittade barn i Etiopien.

Utöver Etiopien stöder Kyrkans Utlandshjälp arbete mot aids både i långsiktiga utvecklingsprogram och bland flyktingar i bland annat Uganda, Rwanda, Zimbabwe och Zambia.

Mera information ges vid Kyrkans Utlandshjälp av:
Nina Suomalainen, utvecklingspolitisk koordinator, tel (09)1802 482 eller 040-519 1599
Saara Ojanen, planerare för utvecklingssamarbete, tel (09)1802 441 eller 050-344 8834
Marianne Heikkilä, biträdande direktor, tel (09)1802 293 eller 040-501 3567


Tillbaka

Arkiv

År

Uutiset RSS-sy�tteen�