Kyrkans Utlandshjälp
Vi jobbar för människovärdet

Följ oss:

Somalia-diasporans roll i uppbyggandet av Somalia diskuterades i Finland

I Helsingfors arrangerades 2-5.8.2010 ett internationellt Somalia-möte, som samlade internationella aktörer och somaliska representanter från olika delar av världen. Mötet sökte konsensus kring de mest centrala problemen i en konflikt som pågått i 20 år.

I mötet deltog 40 forskare och politiska aktörer från olika grupperingar i den utdragna Somaliska konflikten. På plats var också högt uppsatta representanter för internationella samföundet, bland annat FN:s byrå för Somalia (UNPOS), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och EU.

Mötets ena ordförande, utrikesministerns specialsändebud i Afrikas kriser, riksdagsledamot Pekka Haavisto betonar den vikt diskussionerna i Finland har för Somalias framtid.

"Nästa år upphör mandatet för Somalias tillfälliga regering (TFG). Djibouti-processen ger en möjlighet att utvidga basen för fred i Somalia. En ny grundlag för landet håller på att skrivas, men det viktigaste skulle vara att få slut på striderna så fort som möjligt. De somaliska påverkare som samlades i Helsingfors kan också påverka händelserna på fältet. Möten som det här passar bra ihop med Finlands profil som fredsförmedlare."

Mötets andra ordförande, Arshe Said, som är en del av den finländska Somaliska diasporan, är nöjd med mötets resultat.

"Mötet födde konkreta tankar om hur fredsprocessen borde fortsätta efter att den tillfälliga regeringens mandat mynnar ut. Mycket kan också göras redan från och med nu, tills upphöandet av TFG:s mandat. Mötet poängterade vikten att respektera mänskliga rättigheter under fortsätta strider i Mogadishu.

Mötet arrangerades av Finlands utrikesministerium, Finlands riksdags AWEPA (European Parliamentarians for Africa) -grupp samt Kyrkans utlandshjälp, i samarbete med Finlands Somalförbund och Finlands somaliska nätverk.

Pressibilder

Tilläggsinformation:

Pekka Haavisto, p. 050-5122 1829

Arshe Said, p. 041-523 1577

Tillbaka

Arkiv

År

Uutiset RSS-sy�tteen�