Kyrkans Utlandshjälp
Vi jobbar för människovärdet

Följ oss:

Fred är billigare än krig

"Under de senaste fyrtio åren har sammanlagt 28 länder i Afrika varit inblandade i väpnade konflikter. De senaste åren har en stor del av konflikterna lösts. Exempel på detta är fredsprocesserna i Moçambique, Angola, Liberia och Sudan", konstaterar Kiplagat.

Enligt Kiplagat har också demokratiseringsprocesser vunnit starkare insteg i Afrika. I sammanlagt femton länder har det ordnats mångpartival de senaste åren.

Tyvärr har det varit svårt att finansiera fredsarbetet. "Det är lättare att samla in medel för katastrofhjälp eller utvecklingssamarbete än för fredsarbete. Ändå är fredsarbete mycket billigare än krig. I krig talar man om miljarder dollar, i fredsprocesser om miljoner", åskådliggör Kiplagat.

Kiplagat påminner om att man i fredsarbete måste förbereda sig på en lång process. "Fredsavtalet i Sudan är glädjande, men processen har bara börjat. Avtalet måste översättas till lokala språk och förklaras för människor. Den attitydförändring som krävs för att verkställa avtalet tar också tid."

"En konflikt är som en sjukdom. Om din granne blir sjuk, besöker du honom en, två, tre eller hundra gånger tills han blir frisk. Konfliktlösning kräver engagemang av läkarna, alltså det internationella samfundet", betonar Kiplagat och konstaterar att det också behövs långsiktighet i finansieringen.

Betwuel Kiplagat var huvudförhandlare då man slöt fred i Somalia och han har också varit med i fredsförhandlingarna i Sudan.

Kiplagat talade i Helsingfors på ett seminarium om fredsbyggande efter konflikter och det civila samhällets roll i Afrikas horn som ordnades av Kyrkans Utlandshjälp och Life and Peace -institutet.

Mera information ger projektassistent Anna Dammert, tel (09)1802 514, anna.dammert@evl.fi

Tillbaka

Arkiv

År

Uutiset RSS-sy�tteen�