Kyrkans Utlandshjälp
Vi jobbar för människovärdet

Följ oss:

Biskop Erik Vikströms nyårshälsning med anledning av katastrofen i Asien

Kyrkans Utlandshjälp har vädjat om hjälp till offren för katastrofen i Asien. Bankkonton för insamling är Nordea 157230-500504 och Sampo 800018-223340. Anteckna "Asien" i fältet för meddelanden. Insamlingstelefoner: 0600-14747 (5,01 € + lsa) och 0600-11201 (10,10 € + lsa). Insamling via webben: www.kirkonulkomaanapu.fi/svenska/ge_en_gava

Såhär lyder biskopens hälsning i sin helhet

Biskopens nyårshälsning

Vid detta årsskifte blir min nyårshälsning en hälsning av deltagande med alla dem som i sina hem och familjer har drabbats av katastrofen i sydöstra Asien. Flodvågen skördade sina offer också bland medlemmar i det svenska stiftet och bland hemmen i Svenskfinland och på Åland. Våra deltagande förbönstankar går till er och till alla de oräkneliga som har drabbats.

I denna situation ville man göra något, även om man vet att det man gör är som en droppe i havet. Vi sänder våra bidrag till katastrofhjälpen och det bör vi göra. Det som har skett är en ny kallelse att sluta upp kring varandra i omsorg och omtanke. Det är ingen nyhet för någon av oss att naturen kan vara grym, att morgondagen alltid är osäker och att livet alltid är hotat var vi än befinner oss. Men när hotet blivit verklighet för någon i vår närhet och katastrofen berör hela världen på detta kollektiva sätt tvingas vi att stanna upp. Det kommer stunder när vi inte får ut någon mening i det som sker, och vi måste inte heller förstå allt. Men vad vi kan göra är att känna och reagera och framför allt omsluta de drabbade nära och fjärran med vårt kärleksfulla och solidariska stöd.

Vid nyårstid brukar vi från kyrkligt håll tala om trygghet i en otrygg värld. I kyrkans tradition handlar det då alltid om trygghet i liv och död. Det enda vi kan göra just nu på det mer existentiella planet är att trösta varandra med Skriftens löfte att varken död eller liv skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Detta kan vi också nu säga till varandra - inte mer men inte heller mindre!

Biskopsgården i Borgå den 30 december 2004

Biskop Erik Vikström

Tillbaka

Arkiv

År

Uutiset RSS-sy�tteen�